JĘZYK HISZPAŃSKI - TEST POZIOMUJĄCY

poziom A2

Wybierz właściwą opcję. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.