JĘZYK HISZPAŃSKI - TEST POZIOMUJĄCY

poziom B1

Wybierz właściwą opcję. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.